Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Barskogsregistrering, Hakaskallen

Date:
16.05.2013
Characteristic:
Hike

Gunnar Nyhus, Gjermund Gjestvang og Rein Midteng på leting etter rødlistearter i gammelskogen oppunder toppen.

Map