Sørøya dag 2 (30.08.2021)

Written by Somlaren (Øystein Fuglestad) GSM

Characteristic Hike
Duration 7h 57min
Distance 30.7km
Vertical meters 1,906m
GPS
Ascents Høgfjellet (289m) 30.08.2021 09:25
Tinden (218m) 30.08.2021 09:25
Kjøttvikvarden (319m) 30.08.2021 11:41
Tarhalsen (129m) 30.08.2021 13:23
Visits of other PBEs Fyrlykta på Tarhalsen (107m) 30.08.2021 09:25
Tarhalshytta (10m) 30.08.2021 12:55
Gamvikvannhytta (52m) 30.08.2021 16:43
Akkarfjord Hostel (20m) 30.08.2021 17:12

Huset i Bismervik der vi leide plass å bo. Vi startet turen med å sykle til Gamvik.

Akkarfjord

Sandfjellet

Gamvik

Tinden - 290

Kjøttvika med varden

Tarhalsen fra Kjøttvikvarden

Sandfjellet fra Kjøttvikvarden

Kjøttvikvarden er 12,5 meter høy, et imponerende stykke arbeid i løing av stein.

Stien videre mot Tarhalsen følger kanten av skrenten. Jeg kjente suget av høydene enkelte steder.

Stien ned mot Tarhalsen. Håndrekka var solid og god å ha, både opp og ned.

Kjøttvikvarden sett fra fyrvokterstien opp til Tarhalsen. Tarhalshytta ligger på eidet innenfor stranda.

Fundamentene til den gamle lykta foran den nye, automatiserte.

Tilbaketuren opp fra Tarhalshytta.

Toppen av Høgfjellet

Turistforeningen har merket stiene vi gikk til og fra varden. Det trengs litt vedlikehold på noen av merkene. Av og til avviker merkingen fra de opprinnelige stiene i terrenget. Noen steder er det forståelig, som der stien går helt ytterst på østskrenten av Høgfjellet, andre steder virker det ganske unødvendig.

Turen fra fyrlykta på Tarhalsen til veien i Gamvik tok to og en halv time.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.