Kaldåsknipa og Lyfjellet (13.05.2021)

Written by heidih (Heidi) GSM

Start point Kaldåsknipa p-plass (300m)
Endpoint Kaldåsknipa p-plass (300m)
Characteristic Trip by foot
Distance 5.0km
Vertical meters 220m
Map
Ascents Kaldåsknipa (504m) 13.05.2021
Kaldåsknipa mast (501m) 13.05.2021
Lyfjellet (486m) 13.05.2021
Visits of other PBEs Kaldåsknipa p-plass (300m) 13.05.2021