Melen - Eide & Fræna (15.04.2012)

Written by otto (Otto Lund) GSM

Start point Sandblåst/Skytebane p-plass (40m)
Characteristic Ski trip
Duration 5h 00min
Distance 13.6km
Vertical meters 1,140m
Map
Ascents Kyrhaugen (438m) 15.04.2012
Melen (768m) 15.04.2012
Melen nordvest (599m) 15.04.2012
Sjurvarden (667m) 15.04.2012
Skottenvarden (550m) 15.04.2012
Nordre Stemshesten (522m) 15.04.2012

Norges 1000 største pf topper.
15.4.2012
450 varder landet rundt dannet ryggraden i Kartverkets oppmålingsarbeide - 34 av disse er nå tatt med i verneplanen for å bevare vår felles kulturarv. I mer enn 200 år har vardene blitt brukt i kartleggingen av landet, som nå kan få status som kulturminner.

Historie
Det trigonometriske punktet Melen inngår ikke i gamle trianguleringer. Første triangulering hvor punktet inngår, er fra 1942, det vil si mens det tyske Nazi-styret administrerte NGO. Sommeren 1960 målte geodet Egil Henriksen med teodolitt i Melen som et ledd i etableringen av det moderne 1. ordens nettet i Norge.

Turrapport
Vi kjørte rv.663 fra Vevang til veidelingen på Skotten (skiltet til Skytebanen og Sandblåst). Startet fra p-plassen med skiene på sekken etter fjellveien opp forbi Skottenvatnet til Kyrhaugeggen. Videre over den vesle "høyden" Melen Nordvest (599). Valgte å legge fra oss ski-utstyret ved det gamle stein-gjerdet, før vi tok fatt på stigningen til Melen (768). Trimkasse ved den vernede varden. Fin utsikt mot Atlanterhavsveien og storhavet. Videre var det skiføre over Skottenvarden (550) til Sjurvarden (667). Tråkket oss ned nordryggen og avla også Stemshesten (522) et besøk.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.