Fossebrea rundt (08.08.2017)

Written by PeakFloyd (Arne Magnus Fossnes) GSM

Characteristic Hike
Duration 4h 05min
Distance 15.7km
Vertical meters 896m
GPS
Ascents Lauvdalsbrea (1,598m) 08.08.2017 11:50
Fossebrea (1,664m) 08.08.2017 12:40
Nørdre Skorve (1,622m) 08.08.2017 13:21

Starta fra stengt stølsveg på vegen over til Ål. Fulgte veien en km, før jeg fulgte den eldgamle stølsvegenet stykke innover lia. Etter hvert gjennom diverse småkratt opp til Breatjørnan.
Bratt opp på ryggen, og gjennom et skar opp på ryggen til Lauvdalsbrea 1597. Også her står den største varden og røde nåla ute på kanten, mens det høyeste punktet ligger 30 meter lenger øst, ved en mindre varde.
Retur ned til de samme tjedna, og bratt opp Fossebrea 1664. Fint og lettgått opp hit, for det meste på gras.
Gikk så litt nordover, før jeg dreide ned i Fossedalen. Sikkert mulig å gå lenger sør, men pga mye blautmøsesva, så denne ruta tryggest ut.
Videre opp på Nørdre Skorve 1617. Her er det flere småpunkt som er omtrent like høye. Virker som nåla er plassert rett her.
Retur i greit graskledd lende forbi Nonshovda og Dugurshovda.

Lauvdalsbrea

Fra Lauvdalsbrea mot Reineskarvet

Fra Fossebrea mot Lauvdalsbrea.

Nørdre Skorve

Fra Nørdre Skorva mot Øst for Reinsbottvatnet 1506

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.