Bringa/Grytingen (28.06.2017)

Written by tiurjegern (Arne Magnus Fossnes) GSM

Start point Eråksstølen (940m)
Endpoint samme (940m)
Duration 6h 05min
Distance 21.4km
Vertical meters 1,414m
GPS
Ascents Bringe (1,617m) 28.06.2017 11:14
Grytingen (1,623m) 28.06.2017 12:56

Starta fra FV52, ved Eråksstølen. Fulgte veien forbi støladn, og fortsatte på stien langs høgspentlina. Grei sauesti helt fram til Eråkstjørni. Deretter bratt opp i skardet vest for Giljaknippen og videre langs ryggen, for det meste på snøfelt til topps. Litt overrasket over at denne toppen er så lite besøkt, da den må være en av de med best utsikt i sør-norge.
Fortsatte deretter bratt ned, langs en gammel kabelgrøft, til Vassetvatnet, fylling; 1114,72. Kryssa demningen, og fortsatte på mykt underlag oppover mot Grytingen. Etter hvert på fastere grunn, og til slutt på snøfelt til topps.
Returen ble lagt over Bubakkane, så på gammel anleggsvei langs høgspentlina ned til sauestien, og ned til bilen.
Hørte et lite smell når jeg skifta ved bilen. Da jeg kom en kilometer eller to ned mot Borlaug, hadde en bil kjørt av veien. Måtte derfor vente her i over en time slik at luftambulansen fikk hentet en av de skadde.

Grytingen

Burde ikke være noe problem med dekningen her?

Bringa

Vanvittige krefter i vestevindan, som har knekt stålstanga som ei fyrstikk.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.