Horrungene - Reinheimen (21.03.2015)

Written by otto (Otto Lund) GSM

Start point Skrinde (480m)
Characteristic Ski trip
Duration 4h 54min
Distance 28.5km
Vertical meters 1,734m
GPS
Ascents Finndalshorungen (1,815m) 21.03.2015
Horrungen (1,832m) 21.03.2015
Leirungshøe (1,825m) 21.03.2015

Oppland ≥ 100m pf.
21.3.2015
Svingte av rv.15 mot Marlo og fortsatte forbi skolen til avkjøringen på Skrinde. Startet til fots etter skogsveien og videre på ski etter ca 20 minutter. Krysset høyspentlinjen ved Ørnsteinberget og gikk øst for Ruphovden. Forholdsvis lettgått var neste etappe til FINNDALSHORRUNGEN (1815). Skled ned i salen og gikk opp på motsatt side til LEIRUNGSHØI (1825). Ny nedkjøring til 1707-skaret før stigningen opp til HORRUNGEN (1832). På toppen var et bygg kledd med solcellepaneler. Lettkjørt retur på godt føre øst for Nerhorrungen og over Søre Døkti til skogsveien. Ingen pauser på denne turen og rakk så vidt Bakeriet på Lom, som stengte kl 15.00..

Finndalshorrungen
Finndalshorrungen
Storhorrungen
Storhorrungen
Storhorrungen 1832
Storhorrungen 1832

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.