Storvatnet demning

Name Storvatnet demning
Search name Storvatnet demning
Type Sight
Elevation 93 meter
Region Sør-Varanger
Parent regions Europe, Norway, Norway mainland, Troms og Finnmark, Finnmark
Adviser admin (Administrator)
Last modification 20.12.2021
Coordinates 36W 402202 7729973 (UTM)
Map Show object on map
Storvatnet demning

© Kåre Olav Oftedal

Content
Language
Adviser none
Statistics

Register visit of Storvatnet demning.

One member has registered one visit of Storvatnet demning.

Map

Pictures

Introduction

Tidligere var Storvatnet regulert og de nederste 76 meter av fallet i elva ble utnyttet i Tårnet kraftverk. Kraftverket ble bygget i 1919 av AS Sydvaranger for å skaffe energi til selskapets anlegg ved Kirkenes.

Kraftverket var i drift fram til 29. mai 1979, da demningen ved Storvatnet brast og slapp 3,8 millioner kubikkmeter vann nedover dalen. I tillegg til store terrengskader ble 200 meter riksvei, en garasje, to sjøbuer, bygdas bedehus og noen hytter ødelagt. De store vannmengdene førte stein inn i rørene til Tårnet kraftverk, som ble ødelagt og aldri satt i drift igjen.

Storvatnet senket seg til et nytt naturlig nivå, 3-4 meter over opprinnelig vannivå, og 3-4 meter under magasinets høyeste regulerte vannstand. Etter dambruddet ble terrenget nedenfor demningen restaurert. Det ble i 1984 og 1989 gjennomført studier av hvordan vegetasjonen reetablerer seg på de tørrlagte strendene i den tidligere reguleringssonen rundt Storvatnet. Dette var første gang en slik undersøkelse ble gjort i Norge.

Getting there

Umerket tråkk fra Tårnveien, 5-10 min gangtid.

Winter

Tips and miscellaneous

Pictures

Starting points

External links

Literature and references

Trip Reports

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text: