Hol

Siste turer


Nyeste PBE

Miljonuten nordvest (1814m) | 01.06.2021
Hol
Bakkahellertunga (1549m) | 03.04.2021
Hol
Finnebotneggi (1580m) | 28.10.2020
Hol
Øst for Kyrkjedøri (1744m) | 28.10.2020
Hol
Simlenutane nordvest (1551m) | 28.10.2020
Hol
Simlenutane sørøst (1574m) | 28.10.2020
Hol
Halldishovda (1113m) | 14.09.2020
Hol
Sollihøgde Skurdalsåsen (1127m) | 14.09.2020
Hol
Skurdalsåsen (1128m) | 14.09.2020
Hol
Prestholtrunden dyregrav (1340m) | 01.09.2020
Hol