Volda

Siste turer


Nyeste PBE

Nakkebruna (190m) | 01.11.2020
Volda
Søraust for Tverrelvhornet (1164m) | 28.09.2020
Volda
Kråkenakken (357m) | 21.09.2020
Volda
Storreisfjellet (959m) | 20.09.2020
Volda
Aust for Eidskyrkja (1382m) | 20.09.2020
Volda
Skjerdingstindane nord (1395m) | 28.08.2020
Volda, Ørsta
Sør for Stålberghornet (1290m) | 20.08.2020
Volda, Ørsta
Årvikstindane nordre (1243m) | 20.08.2020
Volda
Bjørkehornet nordtoppen (1427m) | 19.08.2020
Volda
Austefjordegga (870m) | 25.07.2020
Volda