Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Tøftfossen

Date:
31.01.2016
Characteristic:
Alpine climbing
Duration:
6:00h

Det er vanskelig å konsentrere seg om søknadskriving på jobb når tankane ligg att i eit bratt juv i Drivdalen. Skitt la gå - eg må nytte min akademiske fridom til noko. Eg skriv turrapport. Med fersk familieauke har det ikkje vorte så mykje isklatring denne sesongen, men denne søndagen fikk eg og Andreas troppa saman ein liten ekspedisjon til Drivdalen superklassikar Tøftfossen (150m, Wi4). Det vart alpin start frå Trondheim klokka 6. Til vår forskrekkelse oppdaga vi at bensinstasjonane langs E6'en ikkje hadde opna (=ingen kaffi). Ein kan lengte tilbake til New Hampshire av mindre. Men dette gjorde at vi var nokolunde raskt på plass ved Drivstua (etter den obligatoriske svippturen oppom Dovre etter å ha køyrt forbi målet). Termometeret viste -6, og det vart varmt opp gjennom småskogen. >>>

Map     4 comments

Elgseterhytta og Gråkallen i snøfokk

Date:
17.01.2016
Characteristic:
Jogging
Map    

Stadsheia og Gråkallen

Date:
14.01.2016
Characteristic:
Jogging
Duration:
1:30h
Map    

Eskilruta på Blyberget

Date:
11.01.2016
Characteristic:
Mixed climbing

Eg og Andreas hadde sjekka ut moglegheitene for litt bynær miksklatring på Blyberget i førre veke. Som fersk småbarnsfar har eg litt avgrensa aksjonsradius, så interessa for lett tilgjengelig cragging hadde auka. Veggen ovanfor gangvegen på Blyberget ved Theisendammen er mellom 5 og 15 meter høg, med oppsprekt stein og noko is her og der. Kunne dette vere noko? I førre veke prøvde vi oss på ei miksrute ved den største istappen i veggen. Gode hooks men bratt og noko kreativt sikra i byrjinga. Etter litt topptauing beslutta vi å kome tilbake ein seinare dag for eventuell leding. I dag gikk den. Etter eit par runder på Theisendammen som oppvarming sende vi begge ruta på naturlige sikringar. For det meste drytooling på venstre sida av isen, med litt hjelp av isen lengst oppe. Ingen >>>

Map     3 comments

Storheia

Date:
10.01.2016
Characteristic:
Jogging
Duration:
1:30h
Map    

Mixcragging på Blyberget

Date:
07.01.2016
Characteristic:
Mixed climbing
Map    

Theisendammen

Date:
05.01.2016
Characteristic:
Ice climbing
Map     2 comments