Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Crow Hill

Date:
30.08.2014
Characteristic:
Climbing
Map    

Rrrrumney

Date:
24.08.2014
Characteristic:
Climbing
Map    

School of trad 3: Cannon Cliff

Date:
09.08.2014
Characteristic:
Alpine climbing
Duration:
9:00h

School of trad del 3: alpin/større vegg. Cannon Cliff er "the tallest and most respected cliff in New England" , ein 2km lang granittvegg broten opp av eroderte renner. Innimellom her finn ein flott steinkvalitet, samt mykje rot. Eg har endelig byrja å innynde meg hjå lokale klatrerar, så vi var ein heil gjeng som køyrde til Cannon denne morgonen. Her vart det mykje nytt for ei enkel buldre-sjel. Det var berre å lære seg teknikkar som rissklatring, finger og handjamming, diederklatring, pendeltravers (!!), offwidth og hengande standplass. Det var ikkje så mykje leding på meg denne dagen, ei 5.6 og ei 5.7-taulengde. Men, ein flott dag der vi stort sett hang i veggen frå 9 til 5. S&D: Moby Grape, 5.8 8tl, første tre gått denne dagen. Vertigo, 5.9 4tl. Ingen tvil om at man skal tilbake til Cannon!

Map     2 comments

Klatretur til Farley Ledge

Date:
02.08.2014
Characteristic:
Climbing

Farley Ledge er noko så sjeldan som ein godt bevart hemmeligheit halvannan time utanfor Boston. Grunneigar har akseptert klatring på området så lenge det ikkje lagast førar eller spreiast omfattande info på nettet. Likevel er området fint utvikla og tilrettelagt med trapper, bolta ruter og stiar. Lokale klatrarar peika oss villig i retning av passande klassikarar. Klatringa på Farley Ledge er overraskande fin og variert til å vere eit "Massachusetts-Crag". Nedre vegg er sandstein i Gunks-stil, medan øvre vegg er nydelig gneiss med reinskorne riss og flak. Rutene er både sport, trad, og blandingsruter, noko som gir fin variasjon og mange moglegheiter ila. ein dag. Feltet er ikkje så stort, så nokon evig klassikar vert det ikkje. Men svært høvelig for dagsturar der ein >>>

Map     3 comments