Støyvastøylen - Instevarden, Skavleggane, Breim, 1057 moh (15.04.2019)


Map
Ascents Skavegga sør (1,057m) 15.04.2019
Visits of other PBEs Støyvastøylen (840m) 15.04.2019

Nok ein påsketur på beina med mamsa, denne gongen på andre sida av vegen. Vi parkerte i grustaket og gjek opp "sommarruta" til Støyvastøylen. Vidare gjekk vi opp på sørsida av Skavleggane og opp på høgste punktet og ned til Instevarden. Ned att til støylen gjekk vi til venstre for Tvillingevardane og følgde reinsdyrspora ned snøen på skrå der.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.