Leikanger

Latest trips


Newest PBEs

Kjeringafjell turbok (1,303m) | 17.08.2019
Leikanger
Rjupeskar (935m) | 17.08.2019
Leikanger
Kleppa p-plass (403m) | 17.08.2019
Leikanger
Stokksete (614m) | 11.11.2018
Leikanger
Storeholten (934m) | 06.10.2018
Leikanger
Vassvarden Sør (1,024m) | 06.10.2018
Balestrand, Leikanger
Budeiesteinen (640m) | 16.10.2016
Leikanger
Hjellane (160m) | 25.04.2016
Leikanger
Huksdalen skogsbilveg (109m) | 23.04.2016
Leikanger
Parkering Hella (11m) | 23.04.2016
Leikanger