Snertingdaltopper fra Godbakken (02.06.2020)


Map
Ascents Amundsvelia (739m) 02.06.2020
Høghauga (731m) 02.06.2020
Sanghauga (668m) 02.06.2020
Veltseterhøgda (715m) 02.06.2020
Visits of other PBEs Godbakken Parkering (610m) 02.06.2020

Med Håkon i meis.

P ved Godbakken. Etter traktorveien forbi garasjen og oppover lia. Kom til kryss jeg ikke så på GPSen og fulgte den tydeligste veien. Viste seg å være skiløypa til skihytta. Snudde etter et par hundre meter og fulgte "riktig" vei mot Høghauga. Bratt på sørsiden, så fulgte veien til jeg var vest for toppen, deretter bushing opp til toppunktet. Ingen utsikt fra selve toppen, men fra hogstfelt øst for toppen. Derfra direkte opp til Amundsvelia. Utsikt fra stort hogstfelt sør for toppen, men noe "dekket" av Høghauga. Ned rett nord til grusvei. Fulgte den vestover, etterhvert over i traktorvei. Fulgte veien forbi Slømyrholen og opp traktorveien på sørvestsiden av Veltseterhøgda. Prøvde å finne en kortest mulig vei i skogen uten sti. Bortom begge toppunktene (begge med stor maurtue), GPSen hadde markert den østre, men det vestre boltmarkert og der nåla står. Noe utsikt nordover mellom trærne. Samme vei ned til Sangsæterveien. Fulgte denne sørover til forbi Veslvatnet og Vasshaugen. Her gikk det av en sti retning Hemsangmyra og Sanghaugen, rødmerket. Deler av den skiløype på vinteren. Klopper over myra. Kom til snuplass på Sanghaugveien. Tett skog, så håpet på kortest mulig vei mot toppen. Gikk derfor av veien ved nr 60. Bratt skrent på toppen, men grei å gå opp. Fint utsikt her mot spesielt Synnfjellet.
Ned til snuplassen på Sanghaugveien, samme sti tilbake til Sangsæterveien og deretter kjedelige drøye 2 km på grus tilbake til bilen.
Fant ingen markering på toppene, bortsett fra Veltseterhøgda.
Best utsikt fra Sanghaugen og Amundsvelia.
På vei hjem kjørte jeg via Åbortjernet. Ved Svea-gårdene flott utsikt, bedre enn fra toppene...

Tot 11,1 km, 360 hm, ca 3 h

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.