Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Trollhøtta Sør og Nord + Trollpikken

Date:
26.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
15:10h
Distance:
37.2km

Kjørte gjennom Orkanger og videre etter Fv 65 og gjennom Rindal Kommune og et lite stykke inn i Surnadal. Noen har klusset med kartet slik at jeg har gått ned fra 100% til 97% på Trøndelagslista over kommunetopper. Trollhøtta Sør og Nord sto nå for tur. Kjørte inn i Folldalsvegen like etter at jeg kom inn i Surnadal. Kr 80 i bomavgift som kan betales med bankkort eller cash. 14,6 km inn til Gråvassdammen. Det er gode parkeringsmuligheter i dette området. Traktorveien/stien starter langs veien før du kjører opp til dammen, så jeg gikk litt i terrenget før jeg fant stien. Stien er avmerket på kartet som merket sti, men jeg tror stien er nedgradert, da det var svært lite merking, men stien er tydelig et langt stykke innover. Det er gjort store arbeider på stien, blant annet er >>>

Map    

Saksdalsfjellet, Brannfjellet + Tjernnabben (Fosnes )

Date:
21.07.2019
Characteristic:
Bike trip - mixed
Duration:
11:21h
Distance:
42.0km

Kjørte fra Namsos til bommen ved Røyklivatnet. Se veibeskrivelse i rapport: https://peakbook.org/TERJES/tour/317951/Middagsfjellet%2C+Selifjellet+%2B+Hopan+%28Fosnes%29.html Bommen er stengt med hengelås, så jeg hadde tatt med meg sykkel. Men på grunn av bratte bakker og litt grasvokste veier ble det litt leing av sykkelen. Syklet innom Hende gård for å se på den merkelige farkosten som Lars Monsen brukte over Salsvatnet i TV.serien Monsen på villspor. Syklet videre opp Saksdalen og etter 8,4 km parkerte jeg sykkelen og gikk først opp til Saksdalsfjellet. Kort, men bratt tur gjennom skogvokst terreng. Trigpunkt uten varde på toppen og flott utsikt på snaufjellet. Returnerte til veien (2,6 km t/r) og fortsatte på andre siden opp til Brannfjellet. Her er det ei kort men bratt kløft som må forseres. Retursporet her er beste rute. Trigpunkt og varde på toppen. Retur ned >>>

Map    

Middagsfjellet, Selifjellet + Hopan (Fosnes)

Date:
19.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
8:08h
Distance:
17.5km

Kjørerute: Namsos, fv769 til Sørenget skole, følg skilting til Salen S, forbi Leirvika, Foss og videre etter veien som går til Hende gård og Saksa gård som kan leies av https://utmarkscompagniet.no/ . Lars Monsen`s merkelige farkost som han brukte i Salsvatnet i TV-serien Monsen på villspor er lagret på Hende gård. Men etter 30 km kjøring fra Vikatunellen i Namsos er det satt opp en bom ved Røyklitjønna som det ikke er mulig å bestikke med penger. Det er en liten parkeringslomme (grasvokst) ca 200 meter før bommen med plass for to biler. Jeg gikk via Haukvatnet og opp til Middagsfjellet. Skikkelig snauberg opp mot toppen. Trigpunktet er oppgitt som høyeste punkt på PB, men info fra kartverket viser følgende: Trigpunktet ligger CA. 80 M NORDØST FOR HØYESTE PUNKT 5 M VEST FOR BYGDEVARDE. Høyeste punkt >>>

Map    

Øver-Kallhammarvatnet (Prøvetur Naturperler i Namsos)

Date:
17.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
3:56h
Distance:
8.1km

Fra Fv 17 på Sjøåsen kjørte jeg etter Fv 766 mot Flatanger. Etter kun 0,7 km tok jeg til venstre etter skilt Jektheia Fritidsområde/Mølnåa. Etter 0,6 km til høyre etter bomveg. Det koster kr 20 i kontanter opp til vegens ende og parkering. 2,7 km fra bommen og opp til parkeringa. Fra infotavlen går det en tydelig sti opp fjellsiden mot trigpunktet som er plassert på en stor stein på Jektheia. 1,2 km og 20 min. opp etter den bratte stien. Videre er det ingen sti. Siktet meg inn NV ned i øvre del av et myrområde med mange myrtjønner. Gikk opp på andre siden av myrområdet og gikk mot ei lita tjønn i starten på Kallhammardalen. Gikk på høyre side av tjønna (litt kronglete i ca 20 meter) og gikk opp på høyden på venstre side av Kallhammardalen. Her oppe er det lett å orientere >>>

Map    

Måssåhatten. (Prøvetur for Naturperler i Namsos)

Date:
17.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
2:27h
Distance:
5.9km

Fra Fv 17 ved Klinga kjørte jeg inn etter skilt Bangdalen/Klinga kirke. Etter 10,4 km er det plasserte en bom ved Romstad. Kr 70 betales med mobil. Skal du kjøre bare til Solum er det gratis. Da kan du overse bommen. Inn til Solum fra bommen er det 9 km. Fra Solum følger man bomveien. Her er det viktig å følge skilt mot BØVERDALEN/GILTEN. (Ikke kjør inn mot Bangsjøene, Keipan, Strømstadseteren eller Rognvatnet) Etter 10,9 km fra Solum kommer du til Langvatnet. På høyre side er det en stor plass, men her står det en campingvogn med telt. Men tjue meter lenger bort på venstre side er det en parkeringslomme (med litt gress) for maks to biler. Rett over på andre siden av veien går det en gressvei til utløpet av Langvatnet. Her er det lett å krysse. (Hvis det er mye vann går det >>>

Map    

Holemsfjellet+ SV for Ådalen (Snåsa 12-13/53)

Date:
16.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
4:25h
Distance:
10.0km

Kjørte etter E6 fra Snåsa i retning sør. Sør for Heimvatnet går skogsbilveien Ådalsvegen til høyre. Det er avgift på 50 kroner for denne vegen. Jeg kjørte 7,8 km før jeg parkerte ved oppgangen til Vakkerdalen. Jeg krysset Hammerelva som var ganske dyp her pga. myr. Vakkerdalen er ganske vill de første 1,5 kilometerne, men greit å gå hvis man holder litt høyde til høyre for bekken. Lenger opp åpner terrenget seg og Vakkerdalen er meget vakker. Vakkerdalen går nesten helt til toppen av Holemsfjellet. Det er kun Otto fra peakbook som har besteget dette fjellet før. Veldig bra utsikt mot Snåsavatnet fra toppen. Varde på toppen, og trigpunktet har lagt seg i dvale i ei grop under varden. På returen siktet jeg meg inn i retning den navnløse toppen SV for Ådalen på andre siden >>>

Map    

Trøndelag 569/1569 (Bare 1000 topper igjen)

Date:
16.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
2:37h
Distance:
5.9km

Etter bestigninga av Holemfjellet og SV for Ådalen kjørte jeg 3,5 km tilbake etter Ådalsvegen og parkerte ved Ådalstjønna. Jeg fulgte en traktorvei som gikk over Ådalselva (Hammerelva er navnet lenger inn) Denne traktorveien går langt opp i fjellet men har en tendens til å forsvinne der det er myr. Den er sprengt ut i fjellet noen steder. Målet for denne turen var Hammerheia. Denne toppen er ubesteget tidligere. Snåsatopp nr 14/53. Varden på toppen er godt synlig under oppstigningen. Denne toppen er en jubileumstopp da det kun er 1000 pf100 topper igjen i Trøndelag etter denne bestigningen. Planen var å feire med kransekake, men butikkene var ikke åpnet så tidlig, så jeg måtte nøye meg med cola og havrekjeks. Denne toppen er 670 moh, men på metallskiltet på den store varden >>>

Map     4 comments

Storhøgda (Midtre Gauldal 10/35)

Date:
11.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
1:55h
Distance:
4.9km

Jeg kjørte videre innover mot Budal, og ved brua over Ena fortsatte jeg langs elva Ena etter skilting til "Enmo 7". Til venstre kommer en industribygning med navnet "Enlid`s Tradisjonslaft. På motsatt side er det ei stor utkjøring for parkering. Jeg gikk opp langs en nyryddet åker, men bare tretti meter fra parkeringa går det en gårdsvei som er skiltet mot Søtfjellet (en fortopp til Storhøgda) og Valiumstien (lokalt navn) og til Jøshaugen. Det er flere skilt langs stien mot toppen. Kom først opp til Søtfjellet som har en slags antenne på toppen, videre ned til Damtjønna og opp til den fine varden med turbok på snaufjellet på Storhøgda. Jeg fant ikke Valiumstien på kartet, men det er mulig at denne stien erstatter mulig inntak av valium.

Map    

Søbergshøgda (Midtre Gauldal 9/35)

Date:
11.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
1:03h
Distance:
3.4km

Fra E6 svingte jeg inn til venstre og passerte ei bru over Sokna/Gaula. Skilting til Budal/Hauka. Fortsatte etter vei 6560 og like etter et forsamlingshus kjørte jeg etter en gårdsvei til venstre. Jeg kjørte gjennom gården Hogseggen, fortsatte til en samlingsplass for gressballer og en garasje. Litt tvilsom/privat parkering. Overraskende fint på turen opp, og på toppen. Det står ei flaggstang med vimpel og en benk på høyeste punkt. Trigpunktet litt bortom er 20 cm lavere. Utsikt på begge stedene. Returnerte til skogsveien og fulgte denne til bilen.

Map    

Høgkjettil (Midtre Gauldal 11/35) (Flueinvasjon)

Date:
11.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Duration:
2:23h
Distance:
7.3km

Kjørte tilbake fra Enlid`s Tradisjonslaft (parkeringa på bestigningen av Storhøgda) og kjørte over brua over Ena og opp mot Budal. Her var det en stor overraskelse. Midt ute i ødemarken var det et samvirkelag med drivstoffpumper og en MINIBANK. I tillegg var det en kafè og pub. (Puben var ikke åpen på torsdag ettermiddag, og bra var det.) Jeg kjørte videre og parkerte ved høyresiden av veien et sted ved Langdalsvollen. Gikk gjennom skogen og kom inn på en traktorvei som går til noen vakre, gamle seterbygninger på Dalvollan. (Jeg fulgte denne traktorveien tilbake ned til veien, selv om den kom ned et stykke unna parkeringa. Jeg gikk innom den vakre Høgkjettiltjønna før jeg startet oppstigningen til den markerte toppen av Høgkjettil. Det var en stor sverm av fluer som fulgte >>>

Map