Archive - Date

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Skarsknuken

Date:
27.04.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
4.4km

Start ved avkjøringen litt nedenfor demningen. Fulgte traktorvei som etter hvert gikk over til sti. Svak sti enkelte plasser og lett for å gå litt utenfor. Noe bratt siste etappe opp mot toppen. Grei retur med GPS..

Map    

Svinnesnebba

Date:
27.04.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
5.4km

Start fra p-plass ved Torhjulvågen. Her følges veien over broen ca 2-300 meter til et veiskille. Herfra følges sti som fortsetter rett frem og etter hvert tar en sving til høyre og videre litt brattere opp lia. Stien/veien som går til høyre ved veiskille, er vinterstien og er ca 1 km lengre i følge en lokal trimmer. Stien opp til Nebba er litt dårlig merket enkelte plasser men dette er ikke noe problem så lenge man følger med :-) . God utsikt på toppen, også til Nesøya :-)

Map    

Saglimana

Date:
01.12.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.0km

Start ved p-lomme litt sør for siste bolighus og stistart. Det er to stier som går til toppen og etter ca 40 meter fra veien, kan man velge; èn sti går skrått sørover mens den andre går skrått nord. Jeg fulgte stien som går skrått sørover opp langs lia. Dette er den korteste og kanskje den fineste varianten. Godt merket sti gjennom mye skog som åpner seg litt når man nærmer seg toppen. Fin toppvarde og benker ved toppen. Jeg valgte den andre stien på returen slik at jeg fikk meg en liten rundtur.

Map    

Høgfjellet

Date:
01.12.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.0km

Start ved p-plass ca 100 m sør for gården Hammaren. Fra Hammaren er det godt merket sti helt opp til Høgfjellet. Veldig tørr og fin sti nå sent på høsten. Etter en liten og bratt kilometer, kommer man på Hammarsetra. Her er det både benk og fin utsikt for en rast. Herfra litt slakere parti opp mot Vettaskaret før noe brattere videre opp mot Høgfjellet. På toppen fin varde med vardekasse og bok. Og bonusen; vid utsikt mot alle kanter. Også mot Nesøya :-)

Map    

Norskå

Date:
24.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.3km

Turstart fra parkeringsplassen nede ved vannverket mellom Skaret og Storset. Fulgte traktorveien opp ca 1,6 km og videre sti opp til toppen. Dette er ikke noe høy topp, men har likevel god utsikt, - også til Nesøya :-)

Map    

Kjerkjeberget

Date:
24.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.5km

Turstart fra Saghøgda p-plass. Fulgte merket sti opp til kjerreveien som går videre opp Koksviklia. Det blir etter hvert noe mer stiterreng. Flere partier over myrete områder som muligens er noe bløtt om sommeren. Men i dag, med ca - 1 gr, var det fast og fin sti. Dette er èn av mange topper med god utsikt mot Nesøya. På toppen gikk telefonen i "svart" og toppbilde sto i fare. Men heldigvis kom en reddende Rose som tok min selfie :-)

Map    

Bølia

Date:
17.11.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.4km

Start og parkering ved Bøkleppen (Orahaugen). Fulgte noe bratt men fin traktorvei ca 800 m og videre fin blåmerket sti opp gjennom skogen og etter hvert snaufjell. Noen bløte myrpartier, men ellers fin og god sti. Flere infoskilt underveis til toppen. I dag manglet bare utsikten..til Nesøya :-)

Map    

Hjelmen

Date:
28.07.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
9.1km

Kjørte av ved Settemsdal og fulgte skogsvei noen hundre meter før veibom og turstart. Fulgte skogsveien videre opp via Mjølkplasshauan. Her gikk skogsveien etter hvert over til godt merket sti. Jevnt bratt stort sett hele veien opp, med noen få hvile strekker. Like varmt i dag som i går, men hadde noe mer væske i bagasjen i dag :-). Fra toppen er det god utsikt østover til mange kjente topper i Trollheimen og ikke minst fine topper på Tustna og Stabblandet i vest. Toppen er også godt synlig fra Nesøya.. Savnet turbok på toppvarden,- denne toppen "fortjener" det.

Map    

Syltnebba

Date:
27.07.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.3km

Tur nr. 2 i dag og fortsatt alt for varmt... (over 30 grader). Start fra p-plassen ved skisenteret. Herfra fulgte jeg grusveien helt opp før siste biten gikk på godt merket sti.

Map    

Blåfjellet - Saksa

Date:
27.07.2018
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
9.7km

Start fra Heggemsneset i flott vær, men med temperatur på over 30 gr var det kanskje i varmeste laget. I forkant fikk jeg stitipps fra BjørnF (Bjørn Fillipsveen) ., men det var likevel noe vanskelig å finne stistart. Stien starter like før snuplassen, rett ovenfor bolighuset som er på nedsiden av veien. Her følges stien til venstre rundt/langs åkeren og videre til grinda. Herfra er det godt merket sti stort sett hele veien opp. Dog noe gjengrodd sti enkelte plasser. Over skogen passeres Porten og Skarven før bratt opp siste biten til toppen. Saksa er godt synlig fra vår hytte på Nesøya og er på min interne toppliste "topper rundt Nesøya"... Stien starter rett opp fra huset bak på bildet.

Map