Archive - Date

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Styggåsen

Date:
07.09.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
1.6km

Kort tur fra p-lomme ved Storvolla`n hvor jeg gikk bomveien noen hundre meter før jeg gikk litt bratt opp mot Styggåsen. Mye store grantre og litt kratt, men greit å gå opp her. Ikke mye utsikt verken på tur opp eller på toppen.

Map    

Hamran

Date:
07.09.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.8km

Kjørte av FV 30 og over bru ved Rognes. Videre gårdsveien bratt opp mot Bjørga der jeg parkerte bilen etter ca 5,5 km ved Lykkja. Fulgte gårdsveien opp gjennom gårdstunet og videre opp langs jordene, - etter hvert kjerrevei som ble til sti. Da stien forsvant fulgte jeg delvis dyretråkk gjennom litt skog og etter hvert myrparti i åpent lende. Passerte et lite tjern og en gammel hytte. På toppen av Hamran en liten varde.

Map    

Sandhavda

Date:
31.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
6.0km

Fra Fv 30 kjørte jeg ca 2 km opp til p-lomme ved Mølan. Forsøkte å sjekke om parkering var ok, men traff ingen, - bare elghunden som bjeffet.. Her fulgte jeg traktorveg bratt og litt svingete opp til en idyllisk og gammel seter på Mølavollen. Etter noe synfaring, gikk jeg videre stien opp fra Mølavollen. Grei sti i starten som ble litt dårlig etter hvert, men da åpnet det seg et tråkk/åpent lende som jeg fulgte nesten til toppen. Siste biten litt bratt opp og gjennom noe tett skog. Vardeløs topp med bra utsikt.

Map    

Mortenfjellet

Date:
31.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
5.7km

Tok av Fv 30 og kjørte opp mot Almås og etter 1,8 km betales bomavgift. Kjørte videre til p-lomme ved Brennvollen. Jeg kunne jo tatt en tur innom «Bedringens vei» men fant fort ut at dette kunne være en blindvei :-) Fra p-lommen fulgte jeg privat hyttevei til endes og videre opp langs bekken på noe myr- og moseterreng. Litt lenger opp ble det noe lettere å gå. Stor fin varde på toppen med innlagt vardebok. Returen ned litt lenger øst var kanskje noe bedre.

Map    

Kvernlifjellet

Date:
31.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.6km

Tok av Fv 30 ved Singsås og betalte bomavgift (Vipps) for Ålmenningsveien etter 5,7 km. Jeg parkerte bilen etter 11,3 km ved den idylliske plassen Dolpvollan. Her fulgte jeg setervegen, som var stengt med bom, ca 1,4 km før jeg tok kurs mot Kvernlifjellet. Her var det sti enkelte plasser, men ellers noe mose- og myrterreng. På kartet kan det se ut som om toppene har noe samme høyde,- jeg besøkte derfor alle tre :-) Den midterste toppen er registrert som den høyeste, men den store varden her står litt vest for høyeste punkt. Returen ned gikk noe skrått tilbake over mange tunge myrparti.

Map    

Mosevandring i Forollhogna Nasjonalpark

Date:
24.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
23.5km

Fra Budalen følges Synnerdalsveien (avgift kr 60 kontant/Vipps) ca 25 km til p-plass ved veis ende i Synnderdalen. Herfra fulgte jeg grei sti ca 2,5 km opp Bjørndalen. Sikkert noen som har sett bjørn i disse traktene.. men jeg så bare sau. Videre skrått opp via Sauhogna og litt sørlig bue til Dølbukammen 1168 moh. Etter litt mat og drikke ble kursen tatt videre sørøstover til Storfjellet 1195 moh. Siste biten noe bratt opp som fikk pulsen til å øke noe. Mye opp og ned så langt og mer skulle det bli opp til Forollhogna 1332 moh. Her traff jeg masse blide turfolk. Noen kom fra Synnerdalen og andre fra Dalsbøgda. Virkelig god og trivelig stemning på toppen! Det var også noen som hadde tatt med seg Hogna øl til topps, - vel fortjent :-) Fulgte hovedstien videre nordover før >>>

Map     2 comments

Halshøgda

Date:
03.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.5km

Fra Budalen følges veien sørover til Enmoen og Endalsvollen hvor det er bomavgift. Her tas veien videre til Endalen og parkeringsplassen ved Litlendalen. Ved parkeringsplassen er det plassert benker for rast og ved elven er det fine badekulper. Turen starter ved p-plassen og vi følger veien som etter fire-fem hundre meter går over til traktor/kjerrevei (som går til Finntjønna). Vi følger denne videre over Ena og ca fem hundre meter til. Her ser vi stien på andre siden av Ena og krysser elven igjen. Herfra fin sti opp moreneryggen og opp til et langsgående gjerde. Her følger vi stien videre opp langs gjerde. På den andre siden av gjerde, er det et 30 talls vedder som går å beiter. Stien avslutter ved gjerde og vi går videre rett opp mot toppen. På toppen stor fin varde med >>>

Map    

Romundhaugen

Date:
03.08.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
8.9km

Fra (nedre) Singsås, ta av fv 30 ved Coop butikken. Kjør over broen og ta til høyre. Følg Fordalsveien videre opp ca 21 km til parkeringen ved Fløttavollan. Her starter stien som følges opp gjennom skogen og videre opp på tørre fine partier. Stien som her er stakemerket, går vest for Vassbekktjøanna før den ender opp litt nordvest for Litlhøgda. Etter en avstikker på Litlhøgda, staket jeg kursen videre bort mot Romundhaugen. Det vil si litt ned i Romundhaugsdalen før opp igjen mot Romundhaugen. For å unngå kratt, kan det være lurt å holde litt til venstre opp mot toppen. Etter å ha studert litt utsikt fra toppen, som for øvrig har to varder, gikk returen via nordvestsiden av Litlhøgda hvor jeg kom inn på stakemerket sti.

Map    

Tåvåfjellet

Date:
30.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.3km

Fra (nedre) Singsås, ta av fv 30 ved Coop butikken. Ta av grusveien til Nyådalen og følg denne ca 12 km til p-lomme (bomvei som kan betales med Vipps etter ca 6 km). Noe villgåing fra start og dårlig med sti, men vi fant enkelte stiparti på ryggen sør for Syndre Bogåa. Vi krysset bekken ved skoggrensen og gikk videre på tørr fin flanke opp mot toppen. Veldig fin og idyllisk toppområde med mange småtjønner. Og le for vær og vind. For vind var det mye av i dag. Ikke noe problem å stå 45 gr mot vinden :-) I et forsøk å finne bedre sti i nedre del, valgte vi en litt nordligere variant på returen. Dårlig med sti også her, og dårlig med multe :-)

Map    

Samsjøvola

Date:
27.07.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
8.3km

Fra Singsås (øvre), ta av FV 30 opp mot Digre; skilt Samsjøen. Det er bomvei fra Digregården og her kan det betales med Vipps. Fra fylkesveien er det ca 10 km til veiens høyeste punkt ved Olsfjellet. Det er flere parkeringsmuligheter fra Olsfjellet og ned mot Samsjøen. Tropevarme i fjellet; - nå var tempen oppe i 29 grader og klart for dagens tredje tur. Ny porsjon av mat og drikke måtte hentes frem fra kjølebagen. Turen til Samsjøvola startet fra Sevilltjønna p-lomme. I starten følges veien ca 6-700 meter til hyttene ved Sevilltjønna. Stien videre går på Pilegrimsleia til Nidaros. Ved Okstjønna er det åpen hytte for Pilegrimer. Det er godt merket pilegrimsti videre opp mot Samsjøvola som går skrått opp på en tørr og fin flanke. De siste 600 meterne skjæres opp >>>

Map