Archive - Date

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Svarfjellet og Søtfjellet/Storhøgda

Date:
22.06.2019
Distance:
9.3km

Etter turen til Høykjettil, tok jeg en ekstra tur til Budalen og Enlihaugen, ca 2 km sør for avkjørselen/brua i Budal. Turen startet fra hyttefeltet ved Kvernbekken parkeringslomme. Herfra gikk jeg i retning Svarfjellet, både i myr og tett skog. Ingen sti,- den dukket opp først på ryggen av fjellet. Her er det både tørt og fint å gå og selve toppen har fine svapartier. Stor varde og bok på toppen. Videre gikk turen mot Søtfjellet/Storhøgda. Lokalt benevnes toppen for Søtfjellet. Mye skog og myrpartier også her og stien dukket opp på ryggen til Søtfjellet NØ. På toppen varde, vardekasse og fin vardebok :-) Det er tre ord som huskes best etter denne turen; myr, myr og myr :-) Men turen er nok mye lettere på vinter og på godt skiføre.

Map    

Høgkjettil

Date:
22.06.2019
Distance:
7.0km

I dag var vi ti stykker som skulle på Høykjettil for første gang. Noen av turfølge var å regne som lokale kjentfolk mens vi øvrige kom fra Soknedal og Oppdal. Vi startet opp gjennom en gammel skogsvei fra Gammelvollen. Denne veien er noe lengre men ikke så bratt som stien på nordsiden av toppen. Veien går gjennom noen idylliske og gamle sætereiendommer. På den siste strekningen opp til sørryggen av fjellet, er det ca 6-700 meter uten sti. På toppen av Høykjettil er det fantastisk utsikt. Her er det stor varde med kasse og bok samt retningsskilt mot mange kjente fjelltopper. Returen tok vi på nordsiden av fjellet. Her var det noe brattere, men grei sti hele veien ned. Med på turen var Inger Mari, Ingrid Anita, Eivind, Anne Karin, Eilert, Solveig, Trond, Inger og Ingebjørg.

Map    

Søbergshøgda

Date:
10.06.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
3.8km

Start fra Råløkkja ved Høgsegga. Fulgte fin skogsvei opp gjennom lia, med flere bakker; Myrbakken, Langbakken, Åkerbakken, Vedbakken og til slutt Hyttbakken. Her ligger hytten til Stenbro og stien videre opp til toppen starter her. Mye lyng i nedre del av stien, men godt merket med staver helt til topps. Fin sittebenk ved toppen med utsikt østover og en veldig fin hytte med benker på sørsiden av toppen. I følge lokale turfolk, går det en fin merket sti fra toppen og ned på sør, sør-vest siden. Men jeg tok samme vei tilbake etter å ha signert i turboken på toppen :-)

Map    

Ølshavden

Date:
10.06.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
8.4km

Start ved vedoppstillingsplass ovenfor p-lommen. Fulgte traktorvei ca 600 meter før passering av grind og bru. Videre på sti som gikk delvis på myrparti og gjennom granskog. Litt lenger opp ble stien mindre synlig. Toppen har vært besøkt ca 340 ganger så langt i år og det er nok kanskje mest av turfolk på ski...? God tilgjengelighet, og kanskje bedre fra nordøst siden og opp fra Rognes. Oppdatering: De fleste går fra Aunevollan eller Refsetvollan i følge lokal topptrimmer :-) GPS sporingen er av returen som gikk via Ølshaven Søndre.

Map    

Mannfjellet, Brennknippen og Vardefjellet

Date:
08.06.2019
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
12.4km

Fra p-plass følges traktorvei til endes og videre ca 150 meter "villgåing" opp gjennom granskogen. Her blir det mer åpent og du ser etter hvert Vardefjellet (Urdskneppen). Etter en 360 gr observasjon, gikk returen ned til traktorveien igjen. I første sving tas umerket snarvei gjennom skogen til traktorveien som følges videre til Mannfjellet. Flere bløte partier og litt opp og ned terreng.. Siste etappe til Brennknippen går delvis på bløte myrpartier.

Map    

Fagerlikammen

Date:
08.06.2019
Characteristic:
Hike
Distance:
4.5km

Kjapp liten tur til en Soknedalstopp. Alle mine 4 bildefiler fra toppen, var for stoooor for PB. Men det var jo bare trær på toppen og lite med utsikt..

Map    

Sandfjellet, Rennebu

Date:
23.09.2017
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
12.0km

Kjørte av fra riksveg 3 opp Nåverdalen og fulgte Nåvdalsveien (bomveien kr 50) til Storhø (også benevnt som "linken"). Det er 2 bomveier opp Nåverdalsbakken,- ta den som går rett frem og ikke den til venstre… Ta av ved avkjørsel ved Midtre Nåvsætra og følg veien videre opp til snaufjellet og Storhø. Fra p-plass følges grei sti ca 2 km. Gå videre opp og mellom Hanstjønnin. Her er det veldig idyllisk og er du heldig kan du se masse fisk i bekken. Følg videre moreneryggen opp, sør for bekkedalen, nesten til topps før man dreier av mot toppen av Sandfjellet. Her er det veldig fint å gå og på toppen er det god utsikt til bl.a. Forollhogna i øst og Oppdal i sør-vest. Her er stor varde med vardekasse og bok. Dette er en veldig fin og lett tur i flott terreng.

Map    

Rensfjellet Melhus (NV) og Kråkfjellet Klæbu

Date:
28.08.2016
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
20.3km

Søndagstur i fint turvær. Tok av E6 på Lundamo og fulgte grusveien opp Lundadalen til Samsjøen. Kjørte til p-lomme ved demningen og startet turen ca kl 10. Gikk langs sjøkanten både i sand og på berg og krysset bekk før jeg gikk meg på nymerket sti som jeg fulgte helt til topps. Må bare si dette først som sist; - på denne turen bør du ha ny impregnerte sko...for her var det mange bløte partier. Myr, bekker og vannhull.. Det er først når man kommer på siste ryggen opp til toppen at det blir tørt. Det var selvfølgelig masse reinsdyr på Rensfjell i dag :-) Mange nysgjerrige. På toppen er en stor varde og flott utsikt. Etter noe mat og fjellprat med andre toppjegere, gikk turen videre i retning Kråkfjellet. Er det 5 søkk/bekkdaler på vei ned til Oksdalen, så er >>>

Map    

Gynneldfjellet og vest for Sørlifjellet, Midtre Gauldal

Date:
30.07.2016
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
7.3km

Startet fra p-lomme ca 1,2 km vest for Bordalsætra. Her er det finest å gå først litt sørvest over myrene og videre opp langs ryggen og bekken. Litt nedenfor toppen er det fint å gå litt skrått østover og videre bratt oppover før man avrunder vestover mot toppen. Mye regn og skodde i dag ga dårlig utsikt.. Retur samme vei og ekstratur til toppen vest for Sørlifjellet.

Map    

Forollhogna

Date:
15.07.1996
Characteristic:
Hillwalk
Distance:
15.0km
Map