Strandekollen & Midtkollen - Ringerike (10.06.2020)


Start point Engebråtan p-lomme (222m)
Endpoint Engebråtan p-lomme (222m)
Characteristic Hike
Duration 1h 06min
Distance 2.8km
Vertical meters 237m
GPS
Ascents Strandekollen (400m) 10.06.2020 17:06
Midtkollen (350m) 10.06.2020 17:30
Visits of other PBEs Engebråtan p-lomme (222m) 10.06.2020 16:40

Etter turen på Storøya (254), kjørte jeg tilbake på fylkesvei 2872 og fulgte den bare et lite stykke sørover igjen. Jeg passerte Viker kirke, og like etter var jeg ved Jonsrud og Hagen, som ligger nære vestbredden av Sperillen. Kun 100 meter sør/sørøst for Hagen svingte jeg av fylkesveien igjen. Jeg ville sjekke ut skogsbilveien som går vestover her på nordsiden av Strandekollen (400) og Midtkollen (350). Og denne grusveien hadde ingen bommer eller forbudsskilt av noe slag, så jeg fulgte den opp til en fin parkeringslomme ikke langt unna gården Engebråtan. Skogsbilveien går ikke langt vestover innen den stopper, og er nok ikke mye brukt.

Parkeringslomma langs skogsbilveien som går like sør for Engebråtan.
Parkeringslomma langs skogsbilveien som går like sør for Engebråtan.

Jeg begynte med å følge skogsbilveien litt over 150 meter vestover, og tok så av til venstre oppover en traktorvei i retning Strandekollen (400). Denne traktorveien hadde vokst igjen med gress og hadde et mykt underlag. Det ble dermed en behagelig og lett start på bakken oppover mot Strandekollen.

Trivelig og lettgått traktorvei i starten etter at jeg forlot skogsbilveien.
Trivelig og lettgått traktorvei i starten etter at jeg forlot skogsbilveien.

Fra omlag 300 meters høyde smalnet traktorveien inn til en mindre sti. Og snart forsvant den helt i småkrattet. Da dreide jeg mer mot sørvest gjennom et lite parti med skog og lyng, og fant en annen sti jeg hadde lest at andre turgåere hadde benyttet. Denne andre stien følger en liten rygg litt nærmere den stupbratte vestsiden, og den går helt til topps på Strandekollen (400).

Litt utsikt sørover fra Strandekollen (400).
Litt utsikt sørover fra Strandekollen (400).

På vei ned fra Strandekollen (400) fulgte jeg stien helt ned til skaret mot Midtkollen (350). Et par steder mistet jeg nesten stien i nedre delen her.

Nede i skaret gikk jeg på en traktorvei noen meter nordover før jeg svingte opp mot Midtkollen (350). Men det skulle ikke være bare enkelt å bestige Midtkollen herfra... Helt nederst var skogen så tett og uframkommelig at jeg nesten ikke kom gjennom. Det var som en vegg med granbar og buskas. Jeg søkte litt og brøytet meg bare gjennom til slutt. Etter noen meter med baksing ble skogen langt mer framkommelig, og det var greit videre opp til toppunktet på Midtkollen (350).

En furu har veltet over toppen på Midtkollen (350).
En furu har veltet over toppen på Midtkollen (350).

Fra toppen på Midtkollen (350) ruslet jeg nedover skogen mot nord. Litt nede i skråningen var det et gammelt hogstfelt hvor jeg fikk flott utsyn nordover:

I en åpning i nordsiden på Midtkollen var det fin utsikt nordover. Toppen som nesten er øy ute i Sperillen til høyre, er Storøya (254), hvor jeg var litt tidligere denne dagen.
I en åpning i nordsiden på Midtkollen var det fin utsikt nordover. Toppen som nesten er øy ute i Sperillen til høyre, er Storøya (254), hvor jeg var litt tidligere denne dagen.

I nordre delen av hogstfeltet, som begynte å gro godt igjen, fant jeg en gjengrodd sti som jeg fulgte vestover til traktorveien nede i dalsøkket vest for Midtkollen (350). Deretter kunne jeg rusle på denne traktorveien nordover til skogsbilveien hvor bilen min sto parkert noe lengre mot øst.

Jeg hadde også gått denne turen uten sekk, og hivde kun vandrestavene i bilen før jeg kjørte videre til den tredje turen denne ettermiddagen. Den skulle gå til Veslefjell (791), på Vikerfjell sør.

Start date 10.06.2020 16:40
(UTC+01:00 DST)
End date 10.06.2020 17:48
(UTC+01:00 DST)
Total Time 1h 07min
Moving Time 0h 59min
Stopped Time 0h 8min
Overall Average 2.5km/h
Moving Average 2.9km/h
Distance 2.8km
Vertical meters 222m

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.