Nordliskampen m/flere - Hurdal (03.06.2020)


Start point P-lomme ovenfor Øverby (436m)
Endpoint P-lomme ovenfor Øverby (436m)
Characteristic Hike
Duration 4h 05min
Distance 9.2km
Vertical meters 582m
GPS
Ascents Nordliskampen (707m) 03.06.2020 16:14
Faksebrennkollene (664m) 03.06.2020 17:29
Liskampen (687m) 03.06.2020 18:04
Liskollen (640m) 03.06.2020 18:56
Visits of other PBEs P-lomme ovenfor Øverby (436m) 03.06.2020 15:26

På denne turen hadde jeg to alternativ som utgangspunkt. Jeg prøvde først på det mest gunstige startstedet, som var veien oppover mot Øverby. Det var allerede lagt inn en parkeringslomme på Peakbook-kartet rett ved Øverby. Helt greit å kjøre opp hit, selv om veien ble noe dårligere rundt og forbi gården Øverby. Men det gikk fint å fortsette oppover på en forholdsvis lite brukt skogsbilvei. Jeg kjørte oppover til en sving hvor veien gikk mer sørover. Her i denne svingen var det en fin liten flate på østsiden av veien hvor det var ypperlig å sette igjen bilen. Nå var det ikke noe poeng for meg å kjøre lengre, så da parkerte jeg her.

Parkeringslomma litt ovenfor Øverby hvor skogsbilveien svinger sørover.
Parkeringslomma litt ovenfor Øverby hvor skogsbilveien svinger sørover.

Jeg forventet egentlig bushing på starten av turen, og så ville jeg komme inn på stier litt lengre oppe. Men det viste seg å bli mindre lyngvandring her på begynnelsen takket være en noe gjengrodd traktorvei i bekkedalen jeg kom ned i like ved parkeringen. Det var jo veldig kjekt. Enhver form for vei eller sti letter fremkommeligheten betydelig i skogsterreng.

Bekkedalen jeg fulgte like etter at jeg forlot parkeringen. Traktorveien begynner å gro igjen...
Bekkedalen jeg fulgte like etter at jeg forlot parkeringen. Traktorveien begynner å gro igjen...

Ganske brått forsvant traktorveien, og jeg måtte tusle videre oppover i granskogen. Men ikke langt, for etter bare drøyt 100 meter kom jeg opp på Lismarkvegen. Nå skulle jeg riktignok ikke følge denne grusveien. I stedet var jeg mer interessert i en sti som var inntegnet på kartet litt ovenfor der jeg sto på veien. Så jeg ruslet noen meter oppover et hogstfelt, og der var denne stien, som nok heller kan kalles traktorvei.

I en slak og behagelig stigning fulgte jeg denne traktorveien opp til der det står Handsagbakken på kartet. Her delte veien seg, og jeg tok opp til høyre. Fint å gå her også, selv om denne traktorveien etter hvert forsvant mer og mer. Fra rundt 650 meters høyde hadde traktorveien blitt til en trasé med gressbakke i skogen. Her var det for øvrig et gammelt hogstfelt. Siden jeg nå begynte å komme ganske høyt opp mot Nordliskampen, åpnet utsikten seg tilbake mot der jeg hadde kommet fra.

I hogstfeltet litt nedenfor Nilsbu. Utsikt mot S/SØ. Bak til venstre er Liskollen (640). Åsen helt til høyre er Liskampen (687).
I hogstfeltet litt nedenfor Nilsbu. Utsikt mot S/SØ. Bak til venstre er Liskollen (640). Åsen helt til høyre er Liskampen (687).

Jeg passerte litt øst for den vesle hytta Nilsbu, hvor jeg for så vidt burde ha stukket bortom. ;-)

Nå ble det slakere samtidig som jeg måtte vandre i lyngen og terrenget. Men det var ikke langt igjen, og like før toppen dukket det opp en sti, eller hjulspor etter et ATV-kjøretøy. Disse sporene kom fra venstre (sør), og de ville jeg prøve å følge på turen ned fra toppen.

Men først skulle jeg bestige siste topp på lista over topper i Akershus med primærfaktor større eller lik 100 meter. Denne lista har i dag 70 topper, så ikke noe enormt prosjekt. Men det har blitt noe kaving i skogen og vandring i lyng og kratt. I hvert fall for meg som ofte forlenger turene ved å ta med nærliggende topper.

Det ble ikke noen voldsom feiring på toppen av Nordliskampen (707). Et lite forsiktig "Yes", og så litt drikke og en svett Kvikk Lunsj. For været var bra, med høy temperatur og mye sol. Sjokolade er nok ikke det lureste å ha i sekken på sånne dager.

På Nordliskampen (707).
På Nordliskampen (707).
Siste på Akershus PF-100 lista i boks.
Siste på Akershus PF-100 lista i boks.
Til å være en skogstopp har Nordliskampen (707) flott utsikt, i hvert fall nordover.
Til å være en skogstopp har Nordliskampen (707) flott utsikt, i hvert fall nordover.

Etter å ha tilbrakt en god stund på Nordliskampen (707), valgte jeg å følge disse hjulsporene sørover. De er ikke inntegnet på kartet, men er altså veldig tydelige i terrenget og gir en lett adkomst til toppen fra sør. Sporene møtte til slutt traktorveien jeg hadde fulgt på vei oppover, nede ved Handsagbakken, hvor jeg hadde tatt en annen traktorvei under oppstigningen. Så her var jeg bare drøyt 50 meter unna ruta jeg hadde gått på litt tidligere...

Nå kunne jeg selvsagt gitt meg og tuslet tilbake til bilen uten noe mer anstrengelser. Men kvelden var altfor ung på denne nydelige junidagen, så jeg ville forlenge turen ved å ta med 3 topper litt sør for meg. Det ville utvilsomt innebære langt mer baksing i skogen og vandring i lyngen, men shit au, det kunne jeg tåle nå som Nordliskampen hadde vært en såpass lettgått topp.

Så da gikk jeg vestover på en noe utydelig sti forbi Hemmyra og ned mot Rundtjenn. Her var det et langt mer fuktig terreng, og jeg vasset en del i våte myrer. Men jeg kunne ane en svak sti langs med Rundtjenn, så jeg valgte å gå der tross det våte underlaget.

Jeg krysset en bekk og dreide etter hvert sørover. Her på den sørligste delen av myra hvor det var skyggefullt pga skogen og stigning sørover, lå det faktisk igjen noe rester av snø. Virkelig seig denne snøen der sola ikke kommer til...

Fra myrområdet vest for Rundtjenn bar det så opp gjennom fullvoksen granskog. Jeg fulgte først et lite dalsøkk, så over et kort myrparti, og deretter noe mer stigning opp til Faksebrennkollene (664). På denne toppen var det temmelig flatt og ingen utsikt.

Toppen på Faksebrennkollene er muligens denne tua.
Toppen på Faksebrennkollene er muligens denne tua.

Nå vendte jeg nesa østover. Litt opp og ned underveis mot Liskampen (687) i et stort sett greit fremkommelig skogsterreng. Ikke altfor mye baksing her. For øvrig noen få våte, men korte myrpasseringer.

Toppområdet på Liskampen består av to små rygger hvor berget stikker opp av lyngen enkelte steder. Høyeste punkt fant jeg på den østre ryggen:

Høyeste punkt på Liskampen (687) er muligens den midtre av disse bergknausene.
Høyeste punkt på Liskampen (687) er muligens den midtre av disse bergknausene.

Østover fra Liskampen (687) var det slakt nedover i starten, før en brattere nedstigning i stor granskog. Fint å gå nedover her, men nede i søkket ved Blåbærdammen var det litt knotete da jeg skulle gjennom skaret på nordsiden. Langs bekken her var det tettvokst granskog og litt uveisomt. Det ble bedre da jeg rundet over en liten rygg og fortsatte skrått nedover mot nordøst.

Nede ved Kollmyra traff jeg på en traktorvei som jeg fulgte i retning Liskollen (640). Mens jeg vandret over dette myrområdet kom plutselig en elg luntende mot meg. Den bråsnudde da den så meg, og jeg kunne nesten lese "Ups, et menneske, jeg snur!" i panna dens.

Fra Kollmyra i jevn stigning opp mot Liskollen (640). Her krysset jeg en tydelig og blåmerket sti rett før toppunktet. Et toppskilt var satt opp ved stien, men for å komme på høyeste punkt må man altså gå 25 meter til mot øst. På selve toppen er det tjukk granskog og null utsikt. Det var mer trivelig ved skiltet, så jeg tok en liten pause her.

Selve toppunktet befinner seg utenfor bildet til venstre.
Selve toppunktet befinner seg utenfor bildet til venstre.

Jeg fulgte den tydelige stien et lite stykke nordover. Ved starten av et svært hogstfelt dreide stien østover. Her fortsatte jeg nordover og ned til en traktorvei. I dette hogstfeltet ble det meget bra utsikt nordover, og blant annet mot Nordliskampen (707) i nordvest:

Jeg står i hogstfeltet i nordsiden på Liskollen (640). Midt i bildet er Nordliskampen (707). Helt til venstre ses Bjørnåsen (825). Langt bak til høyre er Torsæterkampen (840).
Jeg står i hogstfeltet i nordsiden på Liskollen (640). Midt i bildet er Nordliskampen (707). Helt til venstre ses Bjørnåsen (825). Langt bak til høyre er Torsæterkampen (840).

Mens jeg ruslet nedover traktorveien i nordsiden på Liskollen (640), hadde jeg en stund panoramautsikt nordover. Det var tatt ut en del tømmer i dette hogstfeltet:

I det svære hogstfeltet i nordsiden på Liskollen (640). Her ser vi ned i dalføret som går nordover fra Hurdal Verk, med Garsjøen litt oppe i åsen til venstre.
I det svære hogstfeltet i nordsiden på Liskollen (640). Her ser vi ned i dalføret som går nordover fra Hurdal Verk, med Garsjøen litt oppe i åsen til venstre.

Traktorveien møtte til slutt skogsbilveien som kommer fra Øverby. På aller siste etappe kunne jeg slentre avårde på denne skogsbilveien tilbake til bilen. Nedstigningen fra Liskollen (640) ble dermed svært lett og bedagelig.

Start date 03.06.2020 15:26
(UTC+01:00 DST)
End date 03.06.2020 19:32
(UTC+01:00 DST)
Total Time 4h 05min
Moving Time 3h 05min
Stopped Time 1h 00min
Overall Average 2.2km/h
Moving Average 3.0km/h
Distance 9.2km
Vertical meters 524m

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.