Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Nupberget og Ulvåsen. Elverum fullført.

Date:
31.08.2015
Characteristic:
Hike

Sammen med Kirsten i det fine sensommerværet. Med disse to toppene er Elverum PM>100 ferdig for min del. På Nupberget tok vi med oss trigpunktet som ligger en kilometer sør for toppen, på andre siden av Bergerkjølen. Ulvåsen tok vi fra nordsiden etter å ha kjørt til veienden. Hogstflater og til dels tett ungskog. Det finnes trolig bedre traseer opp.

Map    

Bjørnåsen i godvær

Date:
18.08.2015
Characteristic:
Hike

Arild og Kirsten ble med på en kjapp topp.

Map    

Skuruberget - bebodd topp

Date:
17.08.2015
Characteristic:
Hike

Bruket Øverjordet ligger på toppen av Skuruberget. Adkomsten er en vei som beboerne har markert med "privat"-skilt. Selv om det neppe skyldes noe stort renn av toppsamlere. Toppen ligger i jordekanten nord for bebyggelsen. Det høfligste er vel likevel å gå gjennom skogen når man skal bortom toppen. Langt er det ikke.

Map    

Gardberget, Borgåsen og den sjokkerende sannhet om trigpunkt

Date:
17.08.2015
Characteristic:
Hike

Tok et par topper i søndre Elverum etter en meget opplysende telefonsamtale med Bjørn Geirr Harsson. Han er pensjonert geofysiker i Statens Kartverk og kunne svare på mine spørsmål om alle de nedraste trigpunkttårnene på skogstopper i innlandet. Han er forfatter av den meget lesverdige utredningen her: http://kartverket.no/documents/fakta%20om%20norge/verneplan-for-kart-og-oppmaaling.pdf Disse sammenraste, eller i få tilfeller fortsatt såvidt stående byggverkene i skogen ble satt opp i 60-, 70-, og 80-åra. Spesialtrente karer tok ganske enkelt med seg sag, øks, hammer og grove spiker til skogs. I tillegg hadde de med seg tau og taljer. Etter avtale med skogeieren felte de trærne de trengte til byggverket. Tårnene trengtes for at oppmåleren, eller geodeten, skulle ha fri sikt over skogen, slik at han kunne beregne vinkler til minst tre andre trigonometriske punkter. >>>

Map     3 comments

Flisberget - Elverum Finnskog

Date:
16.08.2015
Characteristic:
Hike

Elverums østligste PF100-topp. Det gamle finnebruket Flisberget har i mange år blitt holdt i stand av Tore Lund, og han har gjort en kjempejobb. Det er trivelig innredet, og har til og med et lite bibliotek. Vi må prøve en overnatting en gang. Selve toppen er kledt med ungskog. Ingen utsikt å snakke om.

Map    

Skagsvola - Trysils nye poptopp

Date:
12.08.2015
Characteristic:
Hike

Det har blitt røde T-er til Skagsvola, Fysak og ti på topp og alt mulig. Ikke så rart, siden dette er en av Trysils mest publikumsvennlige topper. Jevn strøm av folk.

Map