Archive - Date

Archive - Activity

Collected lists

Agåsen på årets siste dag

Date:
31.12.2006
Characteristic:
Hike

Selve toppen er skogkledt. Men nord for toppen er det et søkk og ny topp. Der er det laget til sitteplass ved fint utsiktspunkt.

Map