Gardberget, Borgåsen og den sjokkerende sannhet om trigpunkt (17.08.2015)


Characteristic Hike
Map
Ascents Borgåsen (506m) 17.08.2015
Gardberget (497m) 17.08.2015

Tok et par topper i søndre Elverum etter en meget opplysende telefonsamtale med Bjørn Geirr Harsson. Han er pensjonert geofysiker i Statens Kartverk og kunne svare på mine spørsmål om alle de nedraste trigpunkttårnene på skogstopper i innlandet. Han er forfatter av den meget lesverdige utredningen her:

http://kartverket.no/documents/fakta%20om%20norge/verneplan-for-kart-og-oppmaaling.pdf

Disse sammenraste, eller i få tilfeller fortsatt såvidt stående byggverkene i skogen ble satt opp i 60-, 70-, og 80-åra. Spesialtrente karer tok ganske enkelt med seg sag, øks, hammer og grove spiker til skogs. I tillegg hadde de med seg tau og taljer. Etter avtale med skogeieren felte de trærne de trengte til byggverket.

Stigen som geodeten skulle bruke for å komme til topps.
Stigen som geodeten skulle bruke for å komme til topps.

Tårnene trengtes for at oppmåleren, eller geodeten, skulle ha fri sikt over skogen, slik at han kunne beregne vinkler til minst tre andre trigonometriske punkter. Alt etter høyden på skogen måtte tårnene bygges i varierende høyde. Noen opptil 25 meter! I toppen av tårnet sto et hvitt kors som var greit å sikte mot. Men det var ikke dette korset som var selve punktet. Det var derimot markert med en jernbolt UNDER tårnet.

DETTE er det trigonometriske punktet. Det er denne bolten man må lete etter på toppene. Det befinner seg midt mellom tårnets fire "bein". Ofte vil det stå NGO inngravert.
DETTE er det trigonometriske punktet. Det er denne bolten man må lete etter på toppene. Det befinner seg midt mellom tårnets fire "bein". Ofte vil det stå NGO inngravert.

Disse boltene er referansene som de økonomiske kartene våre er bygd over.

Men hva er så den sjokkerende sannheten? Jo, at PUNKTET SLETT IKKE ALLTID ER PÅ TOPPEN!!! Poenget var å finne et egnet sted å slå ned bolten. I fjell eller fast stein nær et sted med utsikt til alle kanter. Ofte ville det være det høyeste punktet, men ikke alltid. Dermed kan vi ha latt oss lure under våre bestigninger. Når vi har funnet (det som regel nedraste) tårnet, har vi antatt at vi har vært på toppen. Men den kan godt ha befunnet seg et stykke unna. Ikke alltid lett å bedømme på temmelig flate skogkledte steder.

På Gardberget står tårnet fortsatt på beina. Så lenge det varer. Her kan man se hvordan de bygde TO tårn. Det ene utenfor det andre. Ett til å plassere måleinstrumentet (teodolitten) på, og ett for oppmåleren å stå på, slik at han ikke forårsaket unødige bevegelser under den hårfine målingen.
På Gardberget står tårnet fortsatt på beina. Så lenge det varer. Her kan man se hvordan de bygde TO tårn. Det ene utenfor det andre. Ett til å plassere måleinstrumentet (teodolitten) på, og ett for oppmåleren å stå på, slik at han ikke forårsaket unødige bevegelser under den hårfine målingen.

Tårnene ble bygd for å foreta EN måling. Det ble gjort på en mest mulig vindstille dag. Dermed hadde de oppfylt sin funksjon. Derfor ble det ikke gjort noe forsøk på å gjøre dem holdbare. Stokkene ble ikke barket, langt mindre impregnert. Punktene ble gjerne etablert etappevis i forskjellige områder, for poenget var jo måle de trigonometriske punktene mot HVERANDRE. Derfor er tårnene i et distrikt gjerne av omtrentlig samme alder.

Tårnet over trigpunktet i Borgåsen har forlengst fylt sin funksjon. Det forteller sin tause historie om oppmålingen av landet, inntil det er slukt av skogen.
Tårnet over trigpunktet i Borgåsen har forlengst fylt sin funksjon. Det forteller sin tause historie om oppmålingen av landet, inntil det er slukt av skogen.
Men jernbolten blir stående...
Men jernbolten blir stående...
Kanskje det er DETTE som er Gardbergets topp? Femti meter fra tårnet. Fikk samme høyde på GPS-en. Men over denne steinen i bratt skråning ville det vært upraktisk å bygge tårnet.
Kanskje det er DETTE som er Gardbergets topp? Femti meter fra tårnet. Fikk samme høyde på GPS-en. Men over denne steinen i bratt skråning ville det vært upraktisk å bygge tårnet.

I fjelltrakter er selvsagt disse punktene ofte markert med varder. Men det er en annen historie.

User comments

 • -
  avatar

  Rast sammen.

  Written by tommy 19.08.2015 20:36

  Så triggerpunktet har rast sammen ja.. Det var fortsatt stående da jeg var der i 2013. Så da har det rast i mellomtiden.. Trodde det var branntårn i sin tid, men fant jo senere ut hva det var.. ;)Har bilde av punktet da.

  • -
   avatar

   Sv: Rast sammen.

   Written by Accipiter 31.08.2015 21:56

   Tårnet i Gardberget står fortsatt, det. Bildene av det sammenraste er fra Borgåsen.

   • +
    avatar

    Sv: Sv: Rast sammen.

    Written by tommy 31.08.2015 23:57
Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.