Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Facebook

Bæremeistur i Vestmarka

Date:
05.05.1991
Characteristic:
Other trip

Antakeligvis den første toppen jeg var på var Gampen, en av de høyeste toppene i Vestmarka. Jeg antar vi har syklet fra Solli til Damvann og gått derfra. Toppen har noe utsikt sørover.

Map