Nortind kurs alpin isferd vegleder (02.09.2019)


Characteristic Alpine climbing
Map
Ascents Sauen (2,077m) 07.09.2019
Sokse Nordklo (2,182m) 07.09.2019
Visits of other PBEs Skagadalshytta (1,345m) 02.09.2019
Bøverbrean 07.09.2019
Krossbu (1,270m) 07.09.2019
Styringsforankringer i komplekst breterreng.
Styringsforankringer i komplekst breterreng.

Den 2.-8. september var jeg sammen med kull 17 på Nortind veglederkurs i alpin isferd i Hurrungane. Tross nokså utfordrende forhold med mye vær og nysnø i høyfjellet, samt nokså avsmeltede breer (lite sommersnø) fikk vi nokså mye ut av dagene. Vegledere var Nils Nielsen og Andreas Haslestad. Vi bodde de fleste dagene på NTK-hytta i Skagadalen og to netter på Krossbu.

Hvorfor/Hvordan
Kurset skal kvalifisere for vegledning i tråd med Norsk og Alpin friluftslivstradisjon med en særlig betoning av:
 vegledning som arbeidsmåte (taulaget/gruppen)
 det forebyggende arbeidet (klatrermiljøet/publikum)
 føringsmetoder og kurs i høyfjellet, på klippe, snø og is
 friluftsliv og naturansvar
 bre-, snø, og iskjennskap
 kameratredning
 vegvalg/orientering

Temaer
Kurskoordinator fordeler temaene nedenfor og den enkelte forbereder seg på å presentere dette f.o.m kursstart.
 Nasjonalparker i Norge - forvaltning generelt og spesielt for Hurrungane. Slitasje osv.
 Friluftsliv og naturverd / naturansvaret – som innledning
 Klatrehistorie Hurrungane
 NTK og hyttene
 Fjellgrunn og flora i Hurrungane og Jotunheimen
 Det forebyggende arbeidet – som innledning
 Kursprogram fjellsportkurs

I tillegg til ovenfor nevnte temaer, skal alle deltagere forberede seg på å ta veglederrollen for følgende temaer som vi
skal ha praktiske gjennomganger av i løpet av kurset.
 Kameratredning i toerlag på bre
 Snøsikringsmidler
 2’er og 3’er laget i bratt snø/is
 Kameratredning i bratt snø
 Transport av skadd
 Innknyting av 2- og 3-manns lag for vekslende terreng på klippe, snø og is.
 «Redning» av seg selv i førings eller kurssituasjon – forebyggende og gjennomføring

Kort program dag for dag:

Mandag: Oppmøte på Turtagrø kl 13. Forventningsrunde og marsj opp til NTK-hytta. Kurstemaer på vei opp til hytta og prat på hytta.
Tirsdag: Trening på føringsteknikker med overganger mellom bre, bratt snø, is og klippe. Vi trente i området Skagastølsbreen/Bandet.
Onsdag: Redning i 2-mannstaulag på bre på Styggedalsbreen. Nokså hustrig dag.
Torsdag: Bretur på breene mellom Skagastølsbreen og Dyrhaugsryggen. Mye innblåst snø gjorde at selv skredfaren måtte vurderes.
Fredag: Ny dag med redning i 2-mannstaulag ved Skagastølsbreen. Utmarsj til Turtagrø og innlosjering på Krossbu.
Lørdag: Tur fra Krossbu-Bøverbrean-Leirbrean-Sauen-Storbrean-Nordryggen på Sokse-Ned vestrenna på Sokse-Leirbrean-Krossbu. Trening på overganger og veksling mellom føringsteknikker slik som på tirsdagen. En av deltakerne hadde et gjennomtråkk/fall på Leirbrean på vei ned fra Bjørnskardet. Det gikk heldigvis bra, men hadde vært stygt uten tau.
Søndag: Tilbakemeldinger fra vegledere. Kurset bestått!

Bilder

På vei opp til Skagastølsbreen.
På vei opp til Skagastølsbreen.
Breene ovenfor Skagastølsbreen vi gikk på onsdagen.
Breene ovenfor Skagastølsbreen vi gikk på onsdagen.
Redning i 2-mannstaulag på Styggedalsbreen.
Redning i 2-mannstaulag på Styggedalsbreen.
3:1 taljeutveksling.
3:1 taljeutveksling.
Flere som falt i bresprekken.
Flere som falt i bresprekken.
Ned igjen mot Skagastølsbreen.
Ned igjen mot Skagastølsbreen.
Flere som leiker seg på breen.
Flere som leiker seg på breen.
Evakuering av skadet. Hvordan bruke tauet mest mulig smart?
Evakuering av skadet. Hvordan bruke tauet mest mulig smart?
Evakuering av skadet ved bruk av "tausekk" og rundkveil.
Evakuering av skadet ved bruk av "tausekk" og rundkveil.
Flaggstikk som innbindingsknute.
Flaggstikk som innbindingsknute.
Tindeklubhytta i Skagadalen.
Tindeklubhytta i Skagadalen.
Ny dag med redning i 2-mannstaulag på Skagastølsbreen.
Ny dag med redning i 2-mannstaulag på Skagastølsbreen.
På vei opp Bøverbrean.
På vei opp Bøverbrean.
Lumske sprekker nedenfor Bjørnskardet på Leirbrean.
Lumske sprekker nedenfor Bjørnskardet på Leirbrean.
Leirbrean.
Leirbrean.
Mot Storebjørn som en annen gruppe var på denne dagen.
Mot Storebjørn som en annen gruppe var på denne dagen.
Fall i bresprekk.. Gikk heldigvis bra.
Fall i bresprekk.. Gikk heldigvis bra.

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.