Nordisk skiferd på Svalbard (07.05.2019)


Characteristic Backcountry skiing
Duration 11h 33min
Distance 34.2km
Vertical meters 724m
GPS
Med de "Tre Kroner" (Dana, Nora og Svea) i bakgrunnen.
Med de "Tre Kroner" (Dana, Nora og Svea) i bakgrunnen.

Nortind kurs 6.-13. mai. I forbindelse med kurset "Nordisk fjellferd vinterstid - vegleder" i Nortind-rekka ble dette kurset avholdt på Svalbard. Fløy til Longyearbyen 6. mai. Vi bodde i fine rom på Svalbard lodge og nøt litt luksus her før selve ferden i villmarka begynte. Denne dagen ble innkjøpsdag av utstyr og mat før presentasjonsrunde nede på UNIS. Den 7. mai ble tilbragt i området rundt Longyearbyen. Tema var:

07.45: Oppmøte UNIS – Felles transport til skytebanen for skyteprøve med rifle og håndvåpen.
13.00: Info om SAR-tjenesten på Svalbard ved mannskapet på redningshelikopteret.
14.00: Info fra / møte med representant fra Sysselmannen på Svalbard.
17.00: Info møte Visit Svalbard
Kveld: Siste klargjøring av utstyr

Den 8. mai var avreisedato for skiferden. Området vi skulle bevege oss i var halvøya sørøst for Ny-Ålesund. Vi ble fraktet med båt og lettbåt til sjøisen i Ekmanfjorden, og herfra fulgte vi ruta som jeg har tegnet opp på kartet under. Det ble seks fantastiske dager i den vakre og ville Svalbard-naturen. Store og endeløse fjellmassiver, polare breer, møte med isbjørn første dagen, grove kartdetaljer, midnattssol, historier til langt på natt, ingen mobildekning, stillhet, kulde samt både sol og ruskevær. Vi gikk stort sett på bre hele turen, så vi bevegde oss med sele, og i de mest oppsprukne områdene (surging glaciers) festet vi tau mellom oss og pulkene. Det ble lange dager, og vi prøvde ut ulike måter å få til fremdrift og et jevnt gruppetempo. Vi var to og to som var "ferdråd" (ledere) for dagens etappe. Med tanke på isbjørnssikkerhet hadde vi med oss rifle og signalpistol. Ved ferdsel nærmere enn 3 km fra kysten/250 høydemeter bar vi riflen over skulderen halvladd. Ellers var den tilgjengelig på pulken. Innenfor samme distanse måtte vi bytte på å være bjørnevakt ved leir om natten. Utenfor nevnte grense holdt det med snublebluss rundt leiren.

Svalbard har absolutt innfridd forventningene. Her er det masse å komme tilbake til ved senere anledning, både privat og kommersielt. Mye mer enn bare snøscooter!

HVORFOR
Kurset skal kvalifisere for vegledning i tråd med norsk og arktisk friluftslivstradisjon
med særlig betoning av:
 Egenferdighet og Naturkjennskap
 Skadeforebyggende arbeid/Kameratredning
 Verdiorientering/Naturopplevelse

HVEM
Kurset er for Kull 17. Vegledere for kurset er Sigmund Andersen og Jørgen Aamot.

NÅR
Kurset legges til mai måned med 7 dagers varighet.
Oppmøte i Longyearbyen mandag 06. mai kl. 1800.
Kursavslutning vil være i Longyearbyen mandag 13. mai på kvelden.

HVOR
Kurset tar utgangspunkt i Longyearbyen på Svalbard legges til et høyarktisk fjellområde med alpine fjell, breer, havis og isbjørn. Vi blir fraktet ut fra Longyearbyen og gjennomfører en nordisk skiferd før skyssbåt tar oss tilbake til Longyearbyen.

HVORFOR
Nordisk fjellferd vinterstid er et særnorsk tema i den internasjonale kvalifiseringen og en sentral del av nordmenns friluftsliv, vinterstid. Det arktiske friluftslivet vil også være en del av kurset da dette i enda større grad hører med til vår kulturarv og er spesielt for nordisk fjellferd vinterstid. Kurset vil vektlegge samtaler rundt den verdi-orientering som ligger til grunn for kvalifiseringen som tindevegleder.

HVA
Kurset er det andre i rekken av to med nordisk skiferd som hovedtema. I tråd med sedvane i Det internasjonale Tindeveglederforbundet (IFMGA) legger vi vekt på våre særmerkede tradisjoner for fjellferd. Det vil blant annet si at vi bruker skiutstyr som egner seg for ferdsel utenfor preparerte løyper. Vi tar for oss den aktuelle naturkjennskapen og de nordiske vinterferdighetene. I tillegg vil kurset betone tema som er spesielle for arktiske strøk.

Temaliste:
 Ferdråd
 Stell av ski
 Skiferdighet
 Bekledning
 Kameratredning-Førstehjelp
 Snøkjennskap
 Sikkerhet og forebyggende tiltak i forhold til isbjørn.
 Mat og drikke
 Kulturhistorie
 Lokale bestemmelser sedvane, lover og myndigheter
 Flora, fauna og geologi
 Snø, Vær, Lende
 Norsk og arktisk friluftslivstradisjon
 Snø/Is på vann
 Skiferdsel på ski og bre
 Værkjennskap
 Vegvalg i lende med skredutsatte områder
 Ly og leir
 Orientering
 Kommunikasjonsmidler for bruk i arktiske/avsidesliggende strøk.

HVORDAN
Arbeidsmåten er situasjonsorientert og forutsetter deltagelse. Deltakerne velger veg etter normen om ferd etter evne og på eget ansvar. I rekken av kvalifiserende kurs har vi fire serier som begynner med metode og avsluttes med vegledning. Det forutsettes at deltagerne mestrer arbeidsmønstrene som ligger til grunn for veglederkurset slik at vi kan arbeide med aktuelle arbeidsmønster i et veglederperspektiv. På alle kurs i rekken vil arbeidsmåten først og fremst være vegledning.

Utstyr:
 Skiutstyr til nordisk fjellferd – det vi si:
o Ski med innsving til bruk utenfor preparerte løyper/skiene skal egne seg til bruk av
skismøring.
o Bindinger i den nordiske tradisjonen. (hælklave-/kabel-/tåbinding)
o Skistøvler som egner seg til å gå i.
o Skismøring til vinterføre. (skiene bør være grunnpreparert)
o Feller. (korte og lange feller)
 Hensiktsmessige klær til vinterfjellet. (nok varme klær!)
 Kartmappe, kompass, kart og GPS. (Kartbladene heter Billefjorden og Dicksonland) Papirkart
kan kjøpes etter ankomst i Longyearbyen. Elektroniske kart og kartapper ordnes på dag 0 når
vi møtes.
 Snøspade, søkestang, sender/mottager.
• Mat kjøpes lokalt.
• En primus per 2 deltagere. Nok drivstoff til snøsmelting, matlaging og varmefyring. Kan kjøpes
lokalt.
 Pulk er foretrukket transport av utstyr. Enkle pulker (pariserbrett) kan lånes av Sigmund.
 Breutstyr for ferdsel med ski på snødekt bre.
 Overnattingsutstyr. Teltfordeling og antall avtales på forhånd.
 Nødkommunikasjon, bjørneskremmemidler. Nortind ordner og fordeler ut i Longyearbyen.
 Våpen og ammunisjon ordner Nortind og fordeler ut i Longyearbyen.

Kart

Bilder

Svalbard i siktet!
Svalbard i siktet!
Gruvearbeideren i Longyearbyen. Hiortfjellet i bakgrunnen.
Gruvearbeideren i Longyearbyen. Hiortfjellet i bakgrunnen.
Leirrutiner i arktis.
Leirrutiner i arktis.
Skyteopplæring med Martin.
Skyteopplæring med Martin.
Er det en god serie innenfor 5-ern?
Er det en god serie innenfor 5-ern?
Helge med magnum.
Helge med magnum.
Redningshelikopter.
Redningshelikopter.
Isbjørn.
Isbjørn.
Surging glaciers (at en isbre "surger" vil si at den er i bevegelse, polare breer er ofte nesten helt i ro eller i kraftig bevegelse, og da vil det gjerne sprekke opp).
Surging glaciers (at en isbre "surger" vil si at den er i bevegelse, polare breer er ofte nesten helt i ro eller i kraftig bevegelse, og da vil det gjerne sprekke opp).
Klar for ferd!
Klar for ferd!
Båtskyss.
Båtskyss.
Kom oss i land.
Kom oss i land.
Krins.
Krins.
Nei, det er ikke trugespor...
Nei, det er ikke trugespor...
Isbjørn! Så to stk på 200-300 meter avstand. Vi holdt god avstand til dem, men hadde signalpistolen klar.
Isbjørn! Så to stk på 200-300 meter avstand. Vi holdt god avstand til dem, men hadde signalpistolen klar.
Selhull.
Selhull.
Bistasjon for revefeller.
Bistasjon for revefeller.
Nok et bilde med isbjørnen bak.
Nok et bilde med isbjørnen bak.
Sel som ligger og soler seg.
Sel som ligger og soler seg.
Fiksing av binding.
Fiksing av binding.
Hamarbreen.
Hamarbreen.
Leir med Tre kroner i bakgrunnen.
Leir med Tre kroner i bakgrunnen.
Latrine.
Latrine.
Dronningpasset.
Dronningpasset.
Ny-Ålesund skimtes i bakgrunnen ut av teltluka.
Ny-Ålesund skimtes i bakgrunnen ut av teltluka.
Håkon Vego.
Håkon Vego.
Flotte fjell!
Flotte fjell!
Ny leir før Austre Osbornebreen.
Ny leir før Austre Osbornebreen.
Tre kroner.
Tre kroner.
Potensielle skilinjer.
Potensielle skilinjer.
St. Jonsfjorden.
St. Jonsfjorden.
Borebreen.
Borebreen.
Gamle flakskred.
Gamle flakskred.
Vestre Osbornebreen surger.
Vestre Osbornebreen surger.
Snøføyke over breen.
Snøføyke over breen.
Stortrollet i bakgrunnen.
Stortrollet i bakgrunnen.
Værfast en halv dag.
Værfast en halv dag.
På kompasskurs.
På kompasskurs.
Ned Esmarkbreen.
Ned Esmarkbreen.
I fronten av Esmarkbreen.
I fronten av Esmarkbreen.
Siste teltleir i Ymerbukta.
Siste teltleir i Ymerbukta.
Vendereis...
Vendereis...

User comments

Comment title:
Characters left: 1000
Comment text:
You need to be logged in to write comments.