Archive - Date

Archive - Activity

Archive - Geography

Collected lists

Facebook

Våler og Skiptvedt

Date:
25.11.2011
Duration:
2:36h
Distance:
13.4km

Startet fra sørvest siden av Taraldrudåsen igjennom hyttefeltet som ligger på vestsiden av toppen. Først med sykkel inn til området, og så til fots resten av turen. Ville kanskje ha gått fra Lunder på østsiden av toppene, når jeg så hvordan stiene var i området. Men ikke noe problem å bruke veien jeg benyttet (se GPS ) Først opp til "Våler toppen", hvor det var ett flott brannvakts tårn som en selvfølgelig måtte opp å sjekke. Kanskje litt lite vedlikeholdt, som de fleste her i fylket, men fortsatt trykt (tror jeg) , men sjekk tårnet ved Spydeberg varden før du vurdere kvalitet;) Deretter forbi trolltjernet (flott tjern og område:), og videre til Skiptvedt toppen. Den ragget ikke mye i terrenget. Så det er nok greit med kart og kompass eller GPS? Retur nesten samme vei >>>

Map