1-15 of 45161
Name Elevation V.sep. Coordinates GPX
Terøy sør båtrute 1m 32V 292889 6838464 (UTM)
Gavlesjåvegen 149m 32V 503240 6605215 (UTM)
Kobbvågen 0m 35W 613643 7754045 (UTM)
Rønningsvegen Rognes 340m 32V 574934 6987330 (UTM)
Gussøya kai 1m 32V 499216 7033234 (UTM)
Skålsætervegen bomveg 150m 32V 421533 6952997 (UTM)
Bondøya sør 34W 569469 7863830 (UTM)
Nærøya båtrute 1m 32W 603978 7191042 (UTM)
Bomveg Rennsjøen 60m 32V 487490 7031659 (UTM)
Bokn kai båtrute 1m 32V 325471 6562162 (UTM)
Sørnesøya båtrute 1m 33W 395628 7385480 (UTM)
Bomveg Fossheimsdalen 235m 32V 367249 6829846 (UTM)
Tvibyrge båtrute 1m 32V 278411 6808253 (UTM)
Tverrvassvegen bomveg 640m 32V 540122 6740415 (UTM)
Stussdalen-Sætravatnet kr. 40 220m 32V 315240 6740150 (UTM)